Informacione  
  Realizimet  
  Ne proces  
  Profili  
  Bashkpunimet  
  Kontakt  
 
 

Ofrojme materiale  speciale te kualitetit  te larte ne ndertim  si:

 • Aditive (shtues ne beton dhe llace)
 • Materiale hidroizolues per
  • Taraca
  • Mure betoni nga brenda
  • Mure betoni nga jashte
  • Banjo
  • Pishina
 • Ndalues te ujit ( waterstop bentoniti dhe PVC te gjitha llojet)
  • Waterstop bentoniti kryesisht per vendosje ne akset e mureve te betonit ne dysheme dhe tavane
  • Waterstop PVC per vendosje ne plate ne fugat e detelacionit (bashkimi midis dy seksioneve te godinave)
  • Waterstop PVC per vendosje ne bashkimet  e betoneve ne te gjitha pozicionet  si dhe  per krijimin dhe  bllokimin e kalimit te ujit ne fugat e projektuara per eleminimin e carjeve te betonit -Te formave dhe madhesive te ndryshme
 • Kuarc te aditivuar dhe pasuruar me fibra karboni per dyshemete
 • Suva te gatshme per punime te vecanta ( korigjim difektesh te betoneve , bllokime te vrimave, ngjitje te carjeve te ndryshme ne betone etj.)
 • Rezina te llojeve te ndryshme
 • Materiale per aplikimin e dyshemeve te lengeshme
 • Gjithcka per realizimin e nje ujesjellesi
  • Tubo Polietileni per uje te pishem,per KUZ etj.
  • Pjese speciale per ujesjellesa si sarcineska, adaptor,valvola etj
  • Pompa uji zhytese e centrifugale
  • Puseta
  • Tuba drenazhi
  • Tuba vaditjeje
  • Vaska biologjike (per pastrimin e ujit)
  • Depozita uji etj

Per me teper informacion mund te  shikoni ne rubriken "bashkepunime"  ku mundesohet lidhja direkt  me furnitorin tone "System Group"


<< Kthehu
Te gjitha te drejtat te rezervuara Jon sh.p.k. Programimi : Shqiperia Com , Dizenjimi: Maximedia Studios